Home / Proiecte si Investitii / Creșă Poiana

 
Anexa1. Fişa de proiect (Program 1) Denumirea proiectului
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6
Obiectiv specific 6.2
Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor de educatie ante-prescolara in regiunea Sud_Muntenia ”
Contract POCU 658/6/2
Aplicantul
Primaria comunei Poiana
Partenerii
(date de contact)
Primaria comunei Poiana
Primaria comunei Filipestii de Targ
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti
Durata proiectului
24 luni
Localizare
Comuna Poiana
Obiective
(generale, specifice)
Asigurarea de servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 4 ani
  • asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
  • asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
  • asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
  • colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
  • asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
  • contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.
Beneficiarii  proiectului/grupul ţintă
40 de copii de varsta prescolara si familile acestora
Valoarea totala (lei)
1.269.000 lei