Home / Dispoziții primar

 
 • Nr. 125 /23.08.2020 Dispozitie privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 123 /20.08.2020 Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana – Vezi detalii

 • Nr. 18 /14.02.2020 Dispozitie privind numirea d-nei Persinaru Maria, referent in cadrul compartimentului achizitii publice ca responsabil de contract pentru finantarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale – Vezi detalii
  Nr. 17 /14.02.2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului local Poiana in sedinta ordinara, in data de 18.02.2020 – Vezi detalii
  Nr. 16 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minora Suica Sorina-Andreea – Vezi detalii
  Nr. 15 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Serban Florian – Vezi detalii
  Nr. 14 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minora Pana Mihaela – Vezi detalii
  Nr. 13 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minorii Pana Cristian-Ionut si Pana Aly-Stefanut – Vezi detalii
  Nr. 12 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minorul Pana Maximus-Ionel – Vezi detalii
  Nr. 11 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Paraschiv Gheorghita – Vezi detalii
  Nr. 10 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Niculae Silvia – Vezi detalii
  Nr. 09 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Ciuraru Aurelia – Vezi detalii
  Nr. 08 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Stroe Viorel – Vezi detalii
  Nr. 07 /27.01.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Susai Ion – Vezi detalii
  Nr. 06 /27.01.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Nita George-Ion – Vezi detalii
  Nr. 05 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea dreptului de ajutor social pentru d-na Olteanu Gheorghita – Vezi detalii
  Nr. 04 /23.01.2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului local Poiana in sedinta ordinara, in data de 29.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 03 /10.01.2020 Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie privind achizitiile publice directe din cadrul Primariei Poiana pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 02 /08.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza pentru d-na Persinaru Maria, referent la compartimentul achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana – Vezi detalii
  Nr. 01 /08.01.2020 Dispozitie privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului de veniturir si cheltuieli al comunei Poiana – Vezi detalii