Home / Dispoziții primar

 
 • Nr. 246 /11.07.2022 Dispozitie privind recuperarea prejudiciului in suma totala bruta de 145lei stabilit in urma misiunii ,,Auditul gestiunii resurselor umane si salarizarea pesrsonalului ,precum si protejarea documentelor,informatiilor si a datelor cu caracter public ori personal ”-Vezi detalii
  Nr. 245 /08.07.2022 Dispozitie privind acordarea sporului de 20%aplicat la salariul lunar de baza pentru  echipa de implementare a proiectului Dezvoltarea serviciilor de educatie ante – prescolara in Regiunea Sud – Muntenia –Vezi detalii
  Nr. 244 /07.07.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita in sedinta ordinara  –Vezi detalii
  Nr. 243 /06.07.2020 Dispozitie privind aprobarea Planului de perfectionare profesionala al personalului din cadrul Primariei Poiana,judetul Dambovita ,pe anul 2022-Vezi detalii
  Nr. 242 /04.07.2020 Dispozitie privind revocarea dispozitiei numarul 212/06.06.2022,privind acordarea alocatiei familiei Trisca Teodora –Vezi detalii
  Nr. 241 /04.07.2020 Dispozitie privind incetarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 240 /04.07.2020 Dispozitie privind incetarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 239 /04.07.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut,lunar al doamnei BUCUR FLORICA,personal contractual de executie ,manuitor carte,gradatia 4,in cadrul compartimentului biblioteca comunala,incepand cu data de 01.07.2022 –Vezi detalii
  Nr. 238 /04.07.2020 Dispozitie privind recalcularea drepturilor salariale ale unor functionari publici –Vezi detalii
  Nr. 237 /01.07.2020 Dispozitie privind acordarea  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia CONSTANTIN GINA –Vezi detalii
  Nr. 236 /01.07.2020 Dispozitie privind acordarea  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia DINU FLORENTINA –Vezi detalii
  Nr. 235 /01.07.2022 Dispozitie privind completarea prevederilor art.1 al dispozitiei nr.199/04.12.2020 privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Poiana cu dispozitive si echipamente de protectie necesare prevenirii raspandirii infectiei cu virusul SARS COV 2,,in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)-Vezi detalii
  Nr. 234 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 233 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 232 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 231 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 230 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 229 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 228 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 227 /01.07.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 226 /01.07.2022 Dispozitie privind plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap pentru luna iunie 2022-Vezi detalii
  Nr. 225 /30.06.2022 Dispozitie privind constituirea echipei de implementare a proiectului ,,Amenajare locuri de joaca si agrement in comuna Poiana,judetul Dambovita (Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana,Sat Poiana,Punctul Camin Cultural ,Judetul Dambovita /Amenajare loc  de joaca si agrement in comuna Poiana,Sat Poiana,Punctul  str.Teiului,judetul Dambovita/Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana,Sat Poienita,Punctul Centrul de zi Poienita,judetul Dambovita )-Vezi detalii
  Nr. 224 /30.06.2022 Dispozitie privind majorarea cu 25%a indemnizatiei lunare a domnului Persinaru Ion Silviu  ,viceprimarul comunei Poiana pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile –Vezi detalii
  Nr. 223 /29.06.2022 Dispozitie privind majorarea cu 25%a indemnizatiei lunare a domnului Serban Marian ,primarul comunei Poiana pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile –Vezi detalii
  Nr. 222/28.06.2022 Dispozitie privind delegarea atributiilor si responsabilitatilor catre viceprimarul comunei Poiana,judetul Dambovita,in vederea respectartii regimului juridic referitor la conflictul de interese privind alesii locali –Vezi detalii
  Nr. 221/28.06.2022 Dispozitie privind constituirea Comisie de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul local al comunei Poiana si Primaria comunei Poiana –Vezi detalii
  Nr. 220/24.06.2022 Dispozitie privind constituirea Comisie de Contestatii  privind concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier ,clasa I,grad profesional asistent ,in cadrul compartimentului stare civila ,din data de 01 august 2022,ora 10.00-proba scrisa si 08 august ,ora 12.00 -proba interviu –Vezi detalii
  Nr. 219/24.06.2022 Dispozitie privind constituirea Comisie de concurs privind concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier ,clasa I,grad profesional asistent ,in cadrul compartimentului stare civila ,din data de 01 august 2022,ora 10.00-proba scrisa si 08 august ,ora 12.00 -proba interviu –Vezi detalii
  Nr. 218 /24.06.2022 Dispozitie privind constituirea Comisie de Concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului contractual vacant de ingrijitor al Serviciului Social de Cresa -educatie pentru anteprescolari,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 217 /20.06.2022 Dispozitie privind majorarea cu 15%a indemnizatiei lunare a domnului Serban Marian ,primarul comunei Poiana pentru implementarea de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile –Vezi detalii
  Nr. 216 /17.06.2022 Dispozitie privind modificarea prevederilor art.1al dispozitiei nr.07/25.01.2021 privind constituirea echipei de implementare a proiectului Dezvoltarea serviciilor de educatie ante – prescolara in Regiunea Sud – Muntenia –Vezi detalii
  Nr. 215 /16.06.2022 Dispozitie privind desemnarea consilierului de etica pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita in cadrul Primariei comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 214 /16.06.2022 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta –Vezi detalii
  Nr. 213 /15.06.2020 Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Vamesu Rodica din functia contractuala de executie ingrijitor -Centrul de zi -din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 212 /06.06.2020 Dispozitie privind acordarea  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia TRISCA TEODORA –Vezi detalii
  Nr. 211 /06.06.2022 Dispozitie privind acordarea  indemnizatiei cuvenite minorului  cu handicap-Vezi detalii
  Nr. 210 /02.06.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita in sedinta extraordinara  –Vezi detalii
  Nr. 209 /02.06.2022 Dispozitie privind transformarea unei functii publice de executie vacanatede Consilier ,clasa I,grad profesional principal,in functia publica de executie vacanta de Cnsilier ,clasa I,grad profesional asistent,post existent in cadrul compartimentului stare civila ,comuna Poiana –Vezi detalii
  Nr. 208 /30.05.2022 Dispozitie privind incetarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 207 /02.06.2022 Dispozitie privind plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap pentru luna mai 2022-Vezi detalii
  Nr. 206 /30.05.2022 Dispozitie privind incetarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 205 /30.05.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 204 /30.05.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 203 /30.05.2020 Dispozitie privind mofificarea cuantumului  alocatiei pentru sustinerea familiei   dnei VAMESU RODICA –Vezi detalii
  Nr. 202 /30.05.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului  alocatiei pentru sustinerea familiei   dlui Petria Cristian –Vezi detalii
  Nr. 201 /30.05.2020 Dispozitie privind acordarea  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia TUINEA CARMEN –Vezi detalii
  Nr. 200 /30.05.2022 Dispozitie privind suspendarea   dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 199 /30.05.2022 Dispozitie privind incetarea  dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 198 /30.05.2022 Dispozitie privind incetarea  dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 197 /30.05.2022 Dispozitie privind incetarea  dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 196 /30.05.2022 Dispozitie privind incetarea  dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 195 /30.05.2022 Dispozitie privind stabilirea dreptului de ajutor social- Vezi detalii
  Nr. 194 /24.05.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita ,sedinta ordinara  –Vezi detalii
  Nr. 193 /20.05.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita ,sedinta extraordinara de indata –Vezi detalii
  Nr. 192 /20.05.2022 Dispozitie privind suplimentarea listei pentru acordarea de pachete cu produse de igiena si produse alimentare in cadrul programului POAD 2018 – 2021-Vezi detalii
  Nr. 191 /16.05.2022 Dispozitie privind rectificarea actului der nastere nmumarul 42 din 24.04.1952-Vezi detalii
  Nr. 190 /12.05.2022 Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata ,a doamnei Nofit Andreea Catalina ,in functia contractuala de executie de educator puericultor -Centru de zi-din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 189 /10.05.2022 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta –Vezi detalii
  Nr. 188 /10.05.2022 Dispozitie privind delegarea atributiilor privind aplicarea Legii nr.144/2007 domnisoarei Persinaru marina Roxana -consilier in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana –Vezi detalii
  Nr. 187 /09.05.2022 Dispozitie privind plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap pentru luna aprilie 2022-Vezi detalii
  Nr. 186 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnisoarei  Persinaru Marina Roxana,clasa I,gradatia 0.in cadrul compartimentului relatii cu publicul,incepand cu data de 01.05.2022 –Vezi detalii
  Nr. 185 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului ANDREI MARIUS CRISTIAN ,clasa I,gradatia 0,in cadrul compartimentului financiar,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 184 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei  SUSAI LUMINITA,referent,clasa IIIgradatia 3,in cadrul compartimentului financiar,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 183 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului MILEA ION NELU,buldoscavatorist,gradatia 4,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 182 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului SUSAI NICOLAE,muncitor,gradatia 1,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 181 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului MANEA VALERIU,sofer,gradatia 3,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 180 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului IONITA GHEORGHE,paznic,gradatia 5,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 179 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului BADEA NICOLAE,electrician,gradatia 0,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 178 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului DUMITRU ION,paznic,gradatia 3,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 177 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei TUDOSE SILVIA,ingrijitoare ,gradatia 3,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 176 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului STAN IONUT CLAUDIU  ,POMPIER ,gradatia 4,in cadrul compartimentului situatii de urgenta,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 175 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al domnului DUMITRU GEORGE ALIN  ,muncitor ,gradatia 4,in cadrul compartimentului gospodarire comunala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 174 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei GUTA LILIANA ,referent ,clasa III,gradatia 5,in cadrul compartimentului asistenta sociala,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 173 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei  ILIE NICOLETA,referent ,clasa III,gradatia 5,in cadrul compartimentului urbanism,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 172 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei IVAN RODICA ,referent ,clasa III,gradatia 5,in cadrul compartimentului financiar,incepand cu data de 01.05.2022-Vezi detalii
  Nr. 171 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei Gaiseanu Maria ,referent ,clasa III,gradatia 5,in cadrul compartimentului financiar,incepand cu data de 01.05.2022 –Vezi detalii
  Nr. 170 /06.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei Persinaru Maria ,referent ,clasa II,gradatia 4.in cadrul compartimentului achizitii,incepand cu data de 01.05.2022 –Vezi detalii
  Nr. 169 /04.05.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ,brut ,lunar al doamnei Bucur Florica ,personal contractual de executie ,manuitor carte,gradatia 4.in cadrul compartimentului biblioteca comunala,incepand cu data de 01.05.2022 –Vezi detalii
  Nr. 168 /04.05.2020 Dispozitie privind constituirea Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Poiana ,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 167 /03.05.2020 Dispozitie privind  trecerea  domnului Andrei marius Cristian – consilier,clasa I,grad profesional asistent,in cadrul compartimentului financiar,de la gradatia 0 la gradatia 1 de vechime in munca –Vezi detalii
  Nr. 166 /29.04.2020 Dispozitie privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,beneficiarilor Legii nr.248/2015 din comuna Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 165 /29.04.2020 Dispozitie privind aprobarea  alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii situatiei  familiei Pana Nicoleta Rodica –Vezi detalii
  Nr. 164 /29.04.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia dlui DINU NICOLAE VASILE –Vezi detalii
  Nr. 163 /29.04.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia dnei LAUTARU EUGENIA MARIA –Vezi detalii
  Nr. 162 /29.04.2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita ,sedinta extraordinara –Vezi detalii
  Nr. 161 /14.04.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia LACATUS MIHAELA ELENA –Vezi detalii
  Nr. 160 /14.04.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia STANGA MIHAELA –Vezi detalii
  Nr. 159 /14.04.2022 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta –Vezi detalii
  Nr. 158 /14.04.2022 Dispozitie privind delegare de atributii –Vezi detalii
  Nr. 157 /12.04.2022 Dispozitie privind constituirea comisie de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului contractual vacant de educator al Serviciului Social de Cresa -educatie pentru anteprescolari,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 156 /08.04.2022 Dispozitie privind anagajarea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,a doamnei Bordeianu Ionelia,in functia de executie de asistent medical – Centru de zi -din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana,judetul Dambovita-Vezi detalii
  Nr. 155 /06.04.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 154 /06.04.2022 Dispozitie privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domului/doameni Nita Serbanica Georgian – persoana cu handicap grav –Vezi detalii
  Nr. 153 /06.04.2022 Dispozitie privind plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap pentru luna martie 2022-Vezi detalii
  Nr. 152 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 151 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 150 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 149/04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 148 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 147 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 146 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 145 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 144 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 143 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 142 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 141 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social – Vezi detalii
  Nr. 140 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 139 /04.04.2022 Dispozitie privind reluarea dreptului de ajutor social-Vezi detalii
  Nr. 138 /01.04.2022 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu organizarea si realizarea gestiunii curente a resurselor umane si functiilor publice,cu aplicarea Instructiunilor de completare si transmitere a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici,precum si cu completarea formatului standard si a transmiterii acestuia –Vezi detalii
  Nr. 137 /01.04.2022 Dispozitie privind angajarea doamnei Nita Serbanica irina in functia de asistent personal al adultului cu handicap grav Nita Serbanica  Stefan Georgian ,in cadrul Primariei comunei Poiana,jud.Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 136 /01.04.2022 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta –Vezi detalii
  Nr. 135 /01.04.2022 Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei PURCARIU MARIAN-Vezi detalii
  Nr. 134 /28.03.2022 Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei SUICA NICOLETA –Vezi detalii
  Nr. 133 /28.03.2022 Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei IVAN NICOLETA-Vezi detalii
  Nr. 132 /28.03.2022 Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei PANA NICOLETA RODICA-Vezi detalii
  Nr. 131 /28.03.2022 Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei CONSTANTIN GINA GEORGIANA-Vezi detalii
  Nr. 130 /28.03.2022 Dispozitie privind modificarea cuantumului stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Lacatus Mihaela Elena–Vezi detalii
  Nr. 129 /28.03.2022 Dispozitie privind aprobarea Regulamentului  privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana –Vezi detalii
  Nr. 128 /25.03.2020 Dispozitie privind incetarea contractului de munca individual al domnului/doamnei Zafiu Natalia din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Ionita Ilinca   –Vezi detalii
  Nr. 127 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Dobrin Marian –Vezi detalii
  Nr. 126 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Mihai Florentina Georgiana –Vezi detalii
  Nr. 125 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Petria Cristian  –Vezi detalii
  Nr. 124 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei  Bazavan Sandu-Vezi detalii
  Nr. 123 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Matei Niculina –Vezi detalii
  Nr. 122 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei  Ivan Silvia Mariana-Vezi detalii
  Nr. 121 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Stefan Marin –Vezi detalii
  Nr. 120 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Tuinea Florin Alexandru –Vezi detalii
  Nr. 119 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Vasile Aurel –Vezi detalii
  Nr. 118 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei  Milea Ioana-Vezi detalii
  Nr. 117 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Agapianu Iulia Adriana  –Vezi detalii
  Nr. 116 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Purcaru Gheorghita  –Vezi detalii
  Nr. 115 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Mierloi Florian  –Vezi detalii
  Nr. 114 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Lascaie Florentiona –Vezi detalii
  Nr. 113 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Lautaru Silvia Alexandra- Vezi detalii
  Nr. 112 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Tanasie Lacramioara –Vezi detalii
  Nr. 111 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Tanasie Geanina –Vezi detalii
  Nr. 110 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Niculae Ionut Marius –Vezi detalii
  Nr. 109/24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Rosu Gheorghe –Vezi detalii
  Nr. 108 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Suica Nicoleta –Vezi detalii
  Nr. 107 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Rosu Costel –Vezi detalii
  Nr. 105 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui  COTOROG NICOLETA –Vezi detalii
  Nr. 104 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui Stanciu Mihaela –Vezi detalii
  Nr. 103 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui Cazacu ENICO MANUELA –Vezi detalii
  Nr. 102 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui Susai Ion –Vezi detalii
  Nr. 101 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui STANCA DORINA-Vezi detalii
  Nr. 100 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui  RADU LIVIU-Vezi detalii
  Nr. 99 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui  PERSIANU IULIANA-Vezi detalii
  Nr. 98 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui LAUTARU IONUT-Vezi detalii
  Nr. 97 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui  IVAN CONSTANTIN-Vezi detalii
  Nr. 96 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui  IVAN ALEXANDRU-Vezi detalii
  Nr. 95 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui IONITA FLORENTINA-Vezi detalii
  Nr. 94 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui  DUMITRU ION CRISTIAN-Vezi detalii
  Nr. 93 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui PURCARU MARIAN-Vezi detalii
  Nr. 92 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui POSTELNICU NICOLETA –Vezi detalii
  Nr. 91 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui NITA COSMIN GABRIEL –Vezi detalii
  Nr. 90 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui IVAN GHORGHE –Vezi detalii
  Nr. 89 /24.03.2020 Dispozitie privind incetarea platii  alocatiei pentru sustinerea familiei  pt familia d-lui GRIGORE DUMITRU –Vezi detalii
  Nr. 88 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei PARASCHIV ION –Vezi detalii
  Nr. 87 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei NICULAE NICOLETA-Vezi detalii
  Nr. 86 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei IVAN ANICA-Vezi detalii
  Nr. 85 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei DINU NICOLAE VASILE –Vezi detalii
  Nr. 84 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei SUSAI CONSTANTIN –Vezi detalii
  Nr. 83 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei CIOBANU MIHAI GEORGIAN –Vezi detalii
  Nr. 82 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei  NITA GEORGE ION-Vezi detalii
  Nr. 81/24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei VAMESU RODICA –Vezi detalii
  Nr. 80 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei CICA COSTEL JEAN –Vezi detalii
  Nr. 79 /24.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei LAUTARU EUGENIA –Vezi detalii
  Nr. 78 /21.03.2020 Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri locale 4,138 km in comuna Poiana,judetul Dambovita ”-Vezi detalii
  Nr. 77 /21.03.2020 Dispozitie privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea si eficientizarea sistem iluminat Public in comuna Poiana,judetul Dambovita”-Vezi detalii
  Nr. 76 /21.03.2020 Dispozitie privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,beneficiarilor Legii nr.248/2015 din comuna Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 75 /21.03.2020 Dispozitie privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,beneficiarilor Legii nr.248/2015 din comuna Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 74 /21.03.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru beneficiarii din evidenta Primariei  ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR),precum si modificarea numarului de ore care trebuie prestate lunar de catre acestia  –Vezi detalii
  Nr. 73/16.03.2022 Dispozitie privind adoptarea Declaratiei privind asumarea Agendei de integritate si aprobarea Planului de integritate ,aferente Strategiei Nationale Anticoruptie,ciclul strategic 2021 -2025 –Vezi detalii
  Nr. 72/10.03.2022 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului constractual vacant de asistent medical al Serviciului Social de Cresa- educatie pentru anteprescolari ,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana,jud.Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 71 /10.03.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 70 /10.03.2022 Dispozitie privind plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap pt luna februarie 2022 –Vezi detalii
  Nr. 69/08.03.2022 Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii simplificate avand ca obiect ,,Prestarea serviciilor de Reactualizare a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ,comuna Poiana,judetul Dambovita-Vezi detalii
  Nr. 68/01.03.2022 Dispozitie privind modificarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 67/01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 66 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 65 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 64 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 63 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 62 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea  de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 61/01.03.2022 Dispozitie suspendarea  dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 60 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 59 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 58 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 57 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea  dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 56 /01.03.2022 Dispozitie privind suspendarea  dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 55 /01.03.2022 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita –Vezi detalii
  Nr. 48 /14.02.2022 Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor de construire locuinte si anexe gospodaresti din comuna Poiana-Vezi detalii
  Nr. 47 /14.02.2022 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita –Vezi detalii
  Nr. 46 /14.02.2022 Dispozitie privind acordarea  indemnizatiei cuvenite minorului  cu handicap Stanciu marcu Alexandru Zian –Vezi detalii
  Nr. 45 /08.02.2022 Dispozitie privind plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap pt luna ianiarie 2022-Vezi detalii
  Nr. 44 /04.02.2022 Dispozitie privind stabilirea dreptului de ajutor social –Vezi detalii
  Nr. 43 /01.02.2022 Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii simplificate avand ca obiect ,,Prestarea serviciilor de Reactualizare a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism ,comuna Poiana,judetul Dambovita-Vezi detalii
  Nr. 42 /01.02.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Poiana,judetul Dambovita ,sedinta ordinara-Vezi detalii
  Nr. 41 /01.02.2022 Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu accesul la informatiile de interes public si pentru relatia cu societatea civila –Vezi detalii
  Nr. 40 /25.01.2022 Dispozitie privind delegare atributii-Vezi detalii
  Nr. 39 /25.01.2022 Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii simplificate avand ca obiect ,,Modernizare drumuri locale in comuna Poiana,judetul Dambovita “-Vezi detalii
  Nr. 38 /25.01.2022 Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei si la supliment pentru energie,titularului Diaconu Gigel,domiciliat in comuna Poiana,jud.Dambovita –Vezi detalii
  Nr.   9 /18.01.2022 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza lunar brut al doamnei Zafiu Ionela – asistent personal – Vezi detalii
  Nr.   8 /18.01.2022 Dispozitie privind trecerea doamnei Zafiu Ionela – Asistent personal al persoanei cu handicap grav, de la gradatia 0 la gradatia 1 de vechime in munca – Vezi detalii
  Nr.   7 /18.01.2022 Dispozitie privind stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiei de insotitor pentru persoanele cu handicap grav – Vezi detalii
  Nr.   6 /14.01.2022 Dispozitie privind convocarea Consiliului local Poiana, judetul Dambovita, in sedinta extraordinara – Vezi detalii
  Nr.   5 /13.01.2022 Dispozitie privind incetarea bursei de ajutor social cuvenita numitei Ghita Ioana-Roxana – Vezi detalii
  Nr.   4 /12.01.2022 Dispozitie privind stabilirea locurilor unde este interzisa organizarea si desfasurarea adunarilor publice, pe raza comunei Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii

 • Nr. 125 /23.08.2020 Dispozitie privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 123 /20.08.2020 Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana – Vezi detalii

 • Nr. 18 /14.02.2020 Dispozitie privind numirea d-nei Persinaru Maria, referent in cadrul compartimentului achizitii publice ca responsabil de contract pentru finantarea in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale – Vezi detalii
  Nr. 17 /14.02.2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului local Poiana in sedinta ordinara, in data de 18.02.2020 – Vezi detalii
  Nr. 16 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minora Suica Sorina-Andreea – Vezi detalii
  Nr. 15 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Serban Florian – Vezi detalii
  Nr. 14 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minora Pana Mihaela – Vezi detalii
  Nr. 13 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minorii Pana Cristian-Ionut si Pana Aly-Stefanut – Vezi detalii
  Nr. 12 /07.02.2020 Dispozitie privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita, pentru minorul Pana Maximus-Ionel – Vezi detalii
  Nr. 11 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Paraschiv Gheorghita – Vezi detalii
  Nr. 10 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Niculae Silvia – Vezi detalii
  Nr. 09 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Ciuraru Aurelia – Vezi detalii
  Nr. 08 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Stroe Viorel – Vezi detalii
  Nr. 07 /27.01.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Susai Ion – Vezi detalii
  Nr. 06 /27.01.2020 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Nita George-Ion – Vezi detalii
  Nr. 05 /27.01.2020 Dispozitie privind incetarea dreptului de ajutor social pentru d-na Olteanu Gheorghita – Vezi detalii
  Nr. 04 /23.01.2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului local Poiana in sedinta ordinara, in data de 29.01.2020 – Vezi detalii
  Nr. 03 /10.01.2020 Dispozitie privind constituirea Comisiei de receptie privind achizitiile publice directe din cadrul Primariei Poiana pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 02 /08.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza pentru d-na Persinaru Maria, referent la compartimentul achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana – Vezi detalii
  Nr. 01 /08.01.2020 Dispozitie privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului de veniturir si cheltuieli al comunei Poiana – Vezi detalii