Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 44 /29.04.2021 H.C.L. privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II ”dezvoltate de catre Administratia Nationala ”Apele Romane” a terenului pentru constructia /extinderea /reabilitarea noilor investitii aferente acestuia – Vezi detalii
  Nr. 43 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2021 – Vezi detalii
  Nr. 42 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2020 – Vezi detalii
  Nr. 41 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale,pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2,6 % –Vezi detalii
  Nr. 40 /21.04.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Poiana –Vezi detalii
  Nr. 39 /21.04.2021 H.C.L. privind contactarea unei finanatri interne in valoare de 3 000 000 lei pentru finanatrea obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuna Poiana ,cu satele apartinatoare Poiana si Poienita ,judetul Dambovita cu conducte MP din PE 100 SDR 11” –Vezi detalii
  Nr. 38 /21.04.2021 H.C.L. privind desemnarea a doi consilieri locali in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pioana pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 37 /21.04.2021 H.C.L. privind revocarea Hotararii nr.29/22/03/2021 privind aprobarea contractarii unei finantari interne in valoare de 2 000 000lei pentru finantarea obiectivului de investitii ,,Retele de utilitati pentru gaze naturale” – Vezi detalii
  Nr. 36 /21.04.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 35 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea asocierii comunei Poiana ,prin Consiliul local ,cu judetul Dambovita ,prin Consiliul judetean Dambovita ,pt.realizarea Actualizare Plan Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism – Vezi detalii
  Nr. 33 /22.03.2021 H.C.L. privind achizitionarea de servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei tehnico – economice in vederea realizarii proiectului Construirea de locuinte sociale in comuna Poiana ,Jud.Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 32 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea proiectului Construirea de locuinte sociale in comuna Poiana,jud.Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 31 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea renovarii si montarea de termopane la terasa caminului Cultural din comuna Poiana ,judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 30 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea mutarii Bibliotecii comunale in imobilul Camin Cultural – Vezi detalii
  Nr. 29 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea contractarii unei finantari interne in valoarte de 2000000lei pt.finantarea obiectivului de investitii,,Retele de utilitati pentru gaze naturale” – Vezi detalii
  Nr. 28 /22.03.2021 H.C.L. privind stabilirea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Duster,Bldoexcavator,Microbuz scolar si aprobarea traseului pt transportul elevilor din Comuna Poiana,Jud.Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 26 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Nicolae Petronela Nicoleta  –Vezi detalii
  Nr. 25 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Dragomirescu Cristian – Vezi detalii
  Nr. 24 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Udrea Ionela Sandina –Vezi detalii
  Nr. 23 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Craciun Raluca – Vezi detalii
  Nr. 22 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Lautaru  Florin  –Vezi detalii
  Nr. 21 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Tuinea Florin Alexandru – Vezi detalii
  Nr. 20 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Pana Costel –Vezi detalii
  Nr. 17 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Leanca Florina – Vezi detalii
  Nr. 16 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social in comuna Poiana pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 15 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca in folosul comunitatii in exercitarea mandatelor emised de catre instantele de judecata pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 14 /26.02.2021 H.C.L. privind  aprobarea indicatorilor tehnico -economici la proiectul Amenajare santuri,trotuare si podele ,acces in curti pe strada Principala din comuna Poiana ,judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 13 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Filiala Judeteana Dambovita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor Regina Maria si Primaria comunei Pioana ,judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 12 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea schimbarii de destinatie a imobilului din Centru de zi de tip after school in Cresa in cadrul proiectului Dezvoltarea serviciilor de educatie ante-prescolara in Regiunea Sud-Muntenia la nivelul comunei Poiana si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cresei – Vezi detalii
  Nr. 11 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea renovarii monumentelor eroilor din comuna Poiana, Judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 10 /26.02.2021 H.C.L. privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana – Vezi detalii
  Nr. 09 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Statului de functii si Organigrama Consiliului local Poiana – Vezi detalii
  Nr. 08 /26.02.2021 H.C.L. privind neasumarea responsabilitatii,organizarii si drularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor /acordurilor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul 2017-2023 – Vezi detalii
  Nr. 07 /29.01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Poiana – Vezi detalii
  Nr. 06 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cotizatiei datorate la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 05 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 04 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului Proiectului ,,dezvoltarea serviciilor de educatie ante prescolara in Regiunea Sud-Muntenia ,cod SMIS 2014 -133072m,precum si infiintarea Serviciului de cresa la nivelul comunei Poiana – Vezi detalii
  Nr. 03 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul IV 2020 – Vezi detalii
  Nr. 02 /29.01.2021 H.C.L. privind incetarea functionarii Centrului de zi pentru copii (pentru servicii de tip after school ) in comuna Poiana, judetului Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 01 /29.01.2021 H.C.L. privind acordarea unui ajutor de urgenta d lui Nita Ioan datorita decesului sotiei – Vezi detalii

 • Nr. 10 /18.02.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Poiana – Vezi detalii
  Nr. 09 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa licitatia publica la proiectul de investitii “Modernizare drumuri local 4,138 km in comuna Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 08 /18.02.2020 H.C.L. privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al UAT comuna Poiana, pentru activitatea desfasurata in anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 07 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” prin aprobarea unor premii  si Diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie – Vezi detalii
  Nr. 06 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea achizitionarii a unui cazan de centrala pentru Biserica Adormirea Maicii Domnului din cadrul Parohiei Poiana de Sus din comuna Poiana, judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 05 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea achizitionarii a doua aparate de aer conditionat pentru Biserica Sfantul Nicolae din cadrul Parohiei Poiana de Jos din comuna Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 04 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 03 /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea asocierii Consiliului local Poiana cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Amenajare santuri, trotuare si podete, acces in curti, pe str.Principala, comuna Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 02 /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea acoperirii definitive a sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 01 /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2019 – Vezi detalii