Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 86/04.10.2021 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim.IV,al anului 2021 –Vezi detalii
  Nr. 85/04.10.2021 H.C.L. privind alegerea viceprimarului comnunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 84/04.10.2021 H.C.L. privind constatarea incetarii a calitatii de viceprimar al comunei Poiana,Judetul Dambovita,a domnului Persianu Ion,ca urmare a demisiei-Vezi detalii
  Nr. 83/04.10.2021 H.C.L. privind aprobarea privind aprobarea Centralizatorului actualizat  lucrari de executat pentru obiectivul de investitie ,,Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuina Poiana ,cu satele apartinatoare Poiana si Poienita ,judetul Dambovita cu conducte MP din PE 100 SDR 11”,conform O.G.nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare –Vezi detalii
  Nr. 82/04.10.2021 H.C.L. privind aprobarea Centralizatorului actualizat  lucrari de executat pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare santuri ,trotuare si podete acces in curti,Str.Principala .comuna Poiana,jud.Dambovita”conform O.G.nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare –Vezi detalii
  Nr. 81/04.10.2021 H.C.L. privind rezilierea contractului de concesiune incheiat cu SC NISMASMILE SRL –Vezi detalii
  Nr. 80/04.10.2021 H.C.L. privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale,datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a comunei Poiana –Vezi detalii
  Nr. 79/23.09.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Poiana,judetul Dambovita ,pentru o perioada de 3 luni,respectiv octombrie si decembrie 2021 –Vezi detalii
  Nr. 78/23.09.2021 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim III ,al anului 2021 –Vezi detalii
  Nr. 77/23.09.2021 H.C.L. privind modificarea Hotararii Consiliului Local Poiana nr.39/21.04.2021 privind contractarea unei finantari interne in valoare de 3 000 000 lei pentru finantarea obiectivului de investitii “Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuna Poiana cu satele apartinatoare Poiana si Poienita ,judetul Dambovita ,cu conducte MP din PE 100SDR 11”-Vezi detalii
  Nr. 76/23.09.2021 H.C.L. privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Comunei Poiana in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziiale Poiana,pentru anul scolar 2021 – 2022 –Vezi detalii
  Nr. 75/23.09.2021 H.C.L. privind aprobarea implementarii proiectului ,,Amenajare locuri de joaca si agrement in comuna Poiana,judetul Dambovita ,,Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana ,Sat Poiana ,Punctul Camin Cultural judetul Dambovita /Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana ,Sat Poiana,Punctul str.Teiului ,judetul Dambovita /Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana ,Sat Poienita ,Punctul Centrul de zi Poienita,judetul Dambovita ” –Vezi detalii
  Nr. 74/23.09.2021 H.C.L. privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Amenajare locuri de joaca si agrement in comuna Poiana,judetul Dambovita ,,Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana ,Sat Poiana ,Punctul Camin Cultural judetul Dambovita /Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana ,Sat Poiana,Punctul str.Teiului ,judetul Dambovita /Amenajare loc de joaca si agrement in comuna Poiana ,Sat Poienita ,Punctul Centrul de zi Poienita,judetul Dambovita ” –Vezi detalii
  Nr. 73 /23.09.2021 H.C.L. privind aprobarea documentatiei ,,Plan de amplasamant si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare intocmit de ing.Stefan Asandei,privind imobilul identificat prin numarul cadastral 72447 Cartea Funciara 72447,in suprafata de 1380 mp si respectiv numar cadastral 70013.Carte funciara 70013 a localitatii Poiana ,in suprafata de 1400 mp –Vezi detalii
  Nr. 72 /23.09.2021 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Poiana,judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 44 /29.04.2021 H.C.L. privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II ”dezvoltate de catre Administratia Nationala ”Apele Romane” a terenului pentru constructia /extinderea /reabilitarea noilor investitii aferente acestuia – Vezi detalii
  Nr. 43 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2021 – Vezi detalii
  Nr. 42 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2020 – Vezi detalii
  Nr. 41 /29.04.2021 H.C.L. privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale,pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2,6 % –Vezi detalii
  Nr. 40 /21.04.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Poiana –Vezi detalii
  Nr. 39 /21.04.2021 H.C.L. privind contactarea unei finanatri interne in valoare de 3 000 000 lei pentru finanatrea obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuna Poiana ,cu satele apartinatoare Poiana si Poienita ,judetul Dambovita cu conducte MP din PE 100 SDR 11” –Vezi detalii
  Nr. 38 /21.04.2021 H.C.L. privind desemnarea a doi consilieri locali in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pioana pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 37 /21.04.2021 H.C.L. privind revocarea Hotararii nr.29/22/03/2021 privind aprobarea contractarii unei finantari interne in valoare de 2 000 000lei pentru finantarea obiectivului de investitii ,,Retele de utilitati pentru gaze naturale” – Vezi detalii
  Nr. 36 /21.04.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 35 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea asocierii comunei Poiana ,prin Consiliul local ,cu judetul Dambovita ,prin Consiliul judetean Dambovita ,pt.realizarea Actualizare Plan Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism – Vezi detalii
  Nr. 33 /22.03.2021 H.C.L. privind achizitionarea de servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei tehnico – economice in vederea realizarii proiectului Construirea de locuinte sociale in comuna Poiana ,Jud.Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 32 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea proiectului Construirea de locuinte sociale in comuna Poiana,jud.Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 31 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea renovarii si montarea de termopane la terasa caminului Cultural din comuna Poiana ,judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 30 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea mutarii Bibliotecii comunale in imobilul Camin Cultural – Vezi detalii
  Nr. 29 /22.03.2021 H.C.L. privind aprobarea contractarii unei finantari interne in valoarte de 2000000lei pt.finantarea obiectivului de investitii,,Retele de utilitati pentru gaze naturale” – Vezi detalii
  Nr. 28 /22.03.2021 H.C.L. privind stabilirea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Duster,Bldoexcavator,Microbuz scolar si aprobarea traseului pt transportul elevilor din Comuna Poiana,Jud.Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 26 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Nicolae Petronela Nicoleta  –Vezi detalii
  Nr. 25 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Dragomirescu Cristian – Vezi detalii
  Nr. 24 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Udrea Ionela Sandina –Vezi detalii
  Nr. 23 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Craciun Raluca – Vezi detalii
  Nr. 22 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Lautaru  Florin  –Vezi detalii
  Nr. 21 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Tuinea Florin Alexandru – Vezi detalii
  Nr. 20 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dlui Pana Costel –Vezi detalii
  Nr. 17 /22.03.2021 H.C.L. privind retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit dnei Leanca Florina – Vezi detalii
  Nr. 16 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social in comuna Poiana pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 15 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca in folosul comunitatii in exercitarea mandatelor emised de catre instantele de judecata pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr. 14 /26.02.2021 H.C.L. privind  aprobarea indicatorilor tehnico -economici la proiectul Amenajare santuri,trotuare si podele ,acces in curti pe strada Principala din comuna Poiana ,judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 13 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Filiala Judeteana Dambovita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor Regina Maria si Primaria comunei Pioana ,judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 12 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea schimbarii de destinatie a imobilului din Centru de zi de tip after school in Cresa in cadrul proiectului Dezvoltarea serviciilor de educatie ante-prescolara in Regiunea Sud-Muntenia la nivelul comunei Poiana si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Cresei – Vezi detalii
  Nr. 11 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea renovarii monumentelor eroilor din comuna Poiana, Judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 10 /26.02.2021 H.C.L. privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poiana – Vezi detalii
  Nr. 09 /26.02.2021 H.C.L. privind aprobarea Statului de functii si Organigrama Consiliului local Poiana – Vezi detalii
  Nr. 08 /26.02.2021 H.C.L. privind neasumarea responsabilitatii,organizarii si drularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor /acordurilor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul 2017-2023 – Vezi detalii
  Nr. 07 /29.01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Poiana – Vezi detalii
  Nr. 06 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cotizatiei datorate la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 05 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 –Vezi detalii
  Nr. 04 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului Proiectului ,,dezvoltarea serviciilor de educatie ante prescolara in Regiunea Sud-Muntenia ,cod SMIS 2014 -133072m,precum si infiintarea Serviciului de cresa la nivelul comunei Poiana – Vezi detalii
  Nr. 03 /29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul IV 2020 – Vezi detalii
  Nr. 02 /29.01.2021 H.C.L. privind incetarea functionarii Centrului de zi pentru copii (pentru servicii de tip after school ) in comuna Poiana, judetului Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 01 /29.01.2021 H.C.L. privind acordarea unui ajutor de urgenta d lui Nita Ioan datorita decesului sotiei – Vezi detalii

 • Nr. 10 /18.02.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Poiana – Vezi detalii
  Nr. 09 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa licitatia publica la proiectul de investitii “Modernizare drumuri local 4,138 km in comuna Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 08 /18.02.2020 H.C.L. privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul general al UAT comuna Poiana, pentru activitatea desfasurata in anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 07 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” prin aprobarea unor premii  si Diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie – Vezi detalii
  Nr. 06 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea achizitionarii a unui cazan de centrala pentru Biserica Adormirea Maicii Domnului din cadrul Parohiei Poiana de Sus din comuna Poiana, judetul Dambovita –Vezi detalii
  Nr. 05 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea achizitionarii a doua aparate de aer conditionat pentru Biserica Sfantul Nicolae din cadrul Parohiei Poiana de Jos din comuna Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 04 /18.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 03 /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea asocierii Consiliului local Poiana cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Amenajare santuri, trotuare si podete, acces in curti, pe str.Principala, comuna Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 02 /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea acoperirii definitive a sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Poiana, judetul Dambovita – Vezi detalii
  Nr. 01 /29.01.2020 H.C.L. privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2019 – Vezi detalii