Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

1.COMISIA pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, silvicultura, gospodarie comunala, protectia mediului si comert


2.COMISIA de invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement


3.COMISIA pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor

Sursa: Hotărârea privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Poiana, Nr. x/xx.xx.2016 – Vezi detalii