Home / Consiliul Local

 

Autoritatile  administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Poiana, sunt : Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si Primaria, ca autoritate executiva.

 
 • Comisii de specialitate

  1.COMISIA pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, silvicultura, gospodarie comunala, protectia mediului si comert 2.COMISIA de invatamant,...

   
 • Hotărâri ale Consiliului Local

  Hotărâri ale Consiliului Local

   
 • Atributii ale Consiliului Local

  ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii,...

   
 • Declaraţii de avere şi interese

  Completarea declaratiilor de avere şi interese se face in conformitate cu Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi...

   
 • Ședinte Consiliul Local

  Procesele verbale ale sedintelor de Consiliu local   Minutele sedintelor de Consiliu local

   
 • Componenta Consiliului Local

  Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de...